SZACH

szach
Pionek Turysta

ZE SŁOWNIKA SZACHOWEGO PODRÓŻNIKA

 • język angielskiCheck
  język hiszpańskiJaque
  język francuskiÉchec au roi
  język niemieckiSchachgebot
  język włoskiScacco al re
  język rosyjskiШах
Pionek Drapek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 3.
  Czarny król został zaszachowany przez wieżę z pola c7.

  SZACHOWNICA 4.
  Czarny król został zaszachowany przez gońca z pola b2.

 • SZACHOWNICA 5.
  Wieża z pola e1 na pole e8.

  SZACHOWNICA 6.
  Hetman z pola c8 na pole g8.

 • SZACHOWNICA 7.
  Czarny król zbija hetmana na polu f8.

  SZACHOWNICA 8.
  Czarny król rusza się na pole g7.

  SZACHOWNICA 9.
  Czarny hetman zbija gońca na polu d5.

  SZACHOWNICA 10.
  Czarny hetman zasłania króla ruchem na pole a7.

Pionek Domek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ DOMOWYCH W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 11.
  Goniec z pola f8 rusza się na pole b4.

  SZACHOWNICA 12.
  Skoczek z e5 zbija skoczka na polu f3.

Pionek Profesor

Z KODEKSU SZACHOWEGO

 • Przepisy szachowe są szczegółowo opisane w “Kodeksie Szachowym”. Jest to książka napisana niełatwym językiem, ale najważniejsza przy wszelkich niejasnościach lub nieporozumieniach.

  Polski Związek Szachowy udostępnia Kodeks Szachowy w wersji elektronicznej. Można znaleźć go tu:

  KODEKS SZACHOWY

  W rubryce “Z Kodeksu Szachowego” zamieszczone są fragmenty Kodeksu z przepisami bezpośrednio odnoszącymi się do treści tematu.

 • ARTYKUŁ 3.
  POSUNIĘCIA BIEREK

  3.9
  Określenie „król jest szachowany“, oznacza, że jest atakowany przez jedną lub więcej
  bierek przeciwnika, nawet w sytuacjach, gdy takie bierki nie mogą wykonać posunięcia na pole zajęte przez króla, gdyż ich przesunięcie spowodowałoby odsłonięcie własnego króla lub umieszczenie własnego króla na atakowanym polu. Nie wolno wykonać
  żadnego posunięcia bierką, które wprowadza króla tego samego koloru pod szacha lub pozostawia go pod szachem.