MAT W JEDNYM RUCHU

koty-2
Pionek Turysta

ZE SŁOWNIKA SZACHOWEGO PODRÓŻNIKA

Pionek Drapek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 3.
  Wieża z d2 rusza się na a2.

  SZACHOWNICA 4.
  Wieża z d1 rusza się na d8.

  SZACHOWNICA 5.
  Hetman z d5 rusza się na a2.

  SZACHOWNICA 6.
  Wieża z e8 rusza się na h8.

 • SZACHOWNICA 7.
  Wieża rusza się z pola c4 na a4.

  SZACHOWNICA 8.
  Hetman rusza się z pola a7 na e7.

  SZACHOWNICA 9.
  Hetman rusza się z pola g6 na f7.

  SZACHOWNICA 10.
  Hetman rusza się z pola g2 na c2.

Pionek Pytajka

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ W KSIĄŻCE

 • 1. Mat to szach, przed którym nie ma obrony
  2. Przed matem nie ma obrony. Przed szachem jest obrona.
  3. “Poddaję się”
  4. 1-0 lub 0-1
  5. W rogu lub na brzegu

Pionek Domek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ DOMOWYCH W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 11.
  Wieża z pola g5 rusza się na g1.

  SZACHOWNICA 12.
  Goniec z pola d6 zbija pionka na g3.

Pionek Profesor

Z KODEKSU SZACHOWEGO

 • Przepisy szachowe są szczegółowo opisane w “Kodeksie Szachowym”. Jest to książka napisana niełatwym językiem, ale najważniejsza przy wszelkich niejasnościach lub nieporozumieniach.

  Polski Związek Szachowy udostępnia Kodeks Szachowy w wersji elektronicznej. Można znaleźć go tu:

  KODEKS SZACHOWY

  W rubryce “Z Kodeksu Szachowego” zamieszczone są fragmenty Kodeksu z przepisami bezpośrednio odnoszącymi się do treści tematu.