NIEPRAWIDŁOWY RUCH

20160405_123235-nieprawidlowa-pozycja
Pionek Turysta

ZE SŁOWNIKA SZACHOWEGO PODRÓŻNIKA

Pionek Drapek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 3.
  Goniec z pola e7 jest związany przez wieżę z e1 i swoim ruchem odsłania króla.

  SZACHOWNICA 4.
  Pionek z pola f6 jest związany przez gońca z d4 i swoim ruchem odsłania króla.

  SZACHOWNICA 5.
  Roszada jest w tej sytuacji nieprawidłowym ruchem, gdyż jest szach od gońca z pola b5 (nie wolno wykonać roszady, gdy jest szach).

  SZACHOWNICA 6.
  Ruch króla na pole h1 to nieprawidłowy ruch, gdyż to pole jest atakowane przez gońca z b7.

  SZACHOWNICA 7.
  Hetman z pola c2 jest związany przez wieżę z pola c8 i swoim ruchem na h7 odsłania króla.

  SZACHOWNICA 8.
  Czarny król jest szachowany przez wieżę z pola a8. Ruch wieżą na d1 pozostawia króla pod szachem.

 • SZACHOWNICA 9.
  Ruch pionkiem z pola d6 na d7.

  SZACHOWNICA 10.
  Ruch królem z pola h8 na g8.

   

Pionek Pytajka

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ W KSIĄŻCE

 • 1. Ruch niezgodny z zasadami gry.
  2. Poczekać, aż przełączy zegar. Zatrzymać czas i poprzez podniesioną rękę przywołać sędziego. Następnie opisać sędziemu zaistniałą sytuację.
  3. Porażka.

Pionek Domek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ DOMOWYCH W KSIĄŻCE

Pionek Profesor

Z KODEKSU SZACHOWEGO

 • Przepisy szachowe są szczegółowo opisane w “Kodeksie Szachowym”. Jest to książka napisana niełatwym językiem, ale najważniejsza przy wszelkich niejasnościach lub nieporozumieniach.

  Polski Związek Szachowy udostępnia Kodeks Szachowy w wersji elektronicznej. Można znaleźć go tu:

  KODEKS SZACHOWY

  W rubryce “Z Kodeksu Szachowego” zamieszczone są fragmenty Kodeksu z przepisami bezpośrednio odnoszącymi się do treści tematu.