WIEŻA

20160708_134746-wieza
Pionek Turysta

ZE SŁOWNIKA SZACHOWEGO PODRÓŻNIKA

 • język angielskiRook
  język hiszpańskiTorre
  język francuskiTour
  język niemieckiTurm
  język włoskiTorre
  język rosyjskiЛадья
Pionek Drapek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 3.
  Wieża może ruszyć się w czterech kierunkach:
  – do góry (na pole d5, d6, d7 lub d8)
  – w dół (na pole d3, d2 lub d1)
  – w lewo (na pole c4, b4 lub a4)
  – w prawo (na pole e4, f4, g4 lub h4)

  SZACHOWNICA 4.
  Wieża może ruszyć się w czterech kierunkach:
  – do góry (na pole c7 lub zbić skoczka na c8)
  – w dół (na pole c5, c4 oraz c3)
  – w lewo (na pole b6 lub a6)
  – w prawo (na pole d6, e6 lub zbić hetmana na f6)

 • SZACHOWNICA 3.
  Wieża może ruszyć się w czterech kierunkach:
  – do góry (na pole d5, d6, d7 lub d8)
  – w dół (na pole d3, d2 lub d1)
  – w lewo (na pole c4, b4 lub a4)
  – w prawo (na pole e4, f4, g4 lub h4)

  SZACHOWNICA 4.
  Wieża może ruszyć się w czterech kierunkach:
  – do góry (na pole d5, d6, lub zbić pionka na d7)
  – w dół na pole d3
  – w lewo (na pole c4, b4 lub a4)
  – w prawo (na pole e4, f4 lub zbić hetmana na g4)

 • SZACHOWNICA 5.
  Czarna wieża zbija kolejno:
  – pionka na polu a3
  – wieżę na d3
  – pionka na d5
  – skoczka na h5
  – gońca na h2
  – skoczka na e2
  – pionka na e7
  – gońca na b7
  – wieżę na b8
  – hetmana na g8

 • SZACHOWNICA 6.
  Wieża porusza się na kolejne pola oznaczone numerami, a więc na h3, c3, c6, e6, e2, b2, b4, f4, f8, d8 i na końcu dociera do cukierka na d5.

Pionek Pytajka

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ W KSIĄŻCE

Pionek Domek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ DOMOWYCH W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 8.
  Wieża wykonuje kolejno ruchy na pola: f5, f3, h3, h1, a1, a3, d3, d5, a5, a7, b7, b8, d8, d7, f7, f8, h8, h7

  SZACHOWNICA 9.
  Wieża wykonuje kolejno ruchy na pola: a4, c4, c3, f3, f5, e5, e6, a6, a8, f8, f7, h7, h8

Pionek Profesor

Z KODEKSU SZACHOWEGO

 • Przepisy szachowe są szczegółowo opisane w “Kodeksie Szachowym”. Jest to książka napisana niełatwym językiem, ale najważniejsza przy wszelkich niejasnościach lub nieporozumieniach.

  Polski Związek Szachowy udostępnia Kodeks Szachowy w wersji elektronicznej. Można znaleźć go tu:

  KODEKS SZACHOWY

  W rubryce “Z Kodeksu Szachowego” zamieszczone są fragmenty Kodeksu z przepisami bezpośrednio odnoszącymi się do treści tematu.

 • ARTYKUŁ 3.
  POSUNIĘCIA BIEREK

  3.3
  Wieża może zostać przesunięta na dowolne pole znajdujące się na linii i w rzędzie, przechodzących przez pole, na którym się ona znajduje.

  3.5
  Wykonując posunięcia gońcem, wieżą lub hetmanem nie można przeskoczyć pola zajętego przez inną bierkę.