HETMAN

okladka-awers
Pionek Turysta

ZE SŁOWNIKA SZACHOWEGO PODRÓŻNIKA

 • język angielskiQueen
  język hiszpańskiDama
  język francuskiDame
  język niemieckiDame
  język włoskiDonna
  język rosyjskiФерзь
Pionek Drapek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 3.
  Hetman może ruszyć się na pola:
  d5, d6, d7, d8,
  e5, f6, g7, h8,
  e4, f4, g4, h4,
  e3, f2, g1,
  d3, d2, d1,
  c3, b2, a1,
  c4, b4, a4,
  c5, b6 lub a7

  SZACHOWNICA 4.
  Hetman może ruszyć się na pola:
  d5, d6, zbić wieżę na d7,
  e5, f6, g7, h8,
  e4, zbić wieżę na f4,
  e3, f2, g1,
  d3, d2, d1,
  c4, b4, a4,
  c5 lub zbić pionka na b6

 • SZACHOWNICA 5.
  Biały hetman zbija kolejno:
  – pionka na polu c3
  – gońca na g7
  – wieżę na g2
  – gońca na e2
  – hetmana na e8
  – wieżę na b8
  – pionka na f4
  – skoczka na h4

 • W poszczególnych rzędach silniejszą armię mają:
  1. Białe (9-4)
  2. Czarne (6-10)
  3. Białe (6-3)
  4.Czarne (9-13)
  5. Czarne (4-5)

Pionek Pytajka

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ W KSIĄŻCE

 • 1. Nie
  2. Łączy ruchy wieży i gońca
  3. Hetman
  4. Goniec oraz skoczek
  5. Wieża
  6. 9
  7. Jest bezcenny

Pionek Domek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ DOMOWYCH W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 7.
  Hetman wykonuje kolejno ruchy na pola:
  1. h1
  2. b7
  3. f7
  4. f2
  5. c2
  6. a4
  7. g4
  8. g5

  SZACHOWNICA 8.
  Hetman wykonuje kolejno ruchy na pola:
  1. a3
  2. a8
  3. c8
  4. e6
  5. b6
  6. b5
  7. g5
  8. d2
  9. h2
  10. h7

Pionek Profesor

Z KODEKSU SZACHOWEGO

 • Przepisy szachowe są szczegółowo opisane w “Kodeksie Szachowym”. Jest to książka napisana niełatwym językiem, ale najważniejsza przy wszelkich niejasnościach lub nieporozumieniach.

  Polski Związek Szachowy udostępnia Kodeks Szachowy w wersji elektronicznej. Można znaleźć go tu:

  KODEKS SZACHOWY

  W rubryce “Z Kodeksu Szachowego” zamieszczone są fragmenty Kodeksu z przepisami bezpośrednio odnoszącymi się do treści tematu.

 • ARTYKUŁ 3.
  POSUNIĘCIA BIEREK

  3.4
  Hetman może zostać przesunięty na dowolne pole znajdujące się na liniach, rzędach i przekątnych, przechodzących przez pole, na których się on znajduje.

  3.5
  Wykonując posunięcia gońcem, wieżą lub hetmanem nie można przeskoczyć pola zajętego przez inną bierkę.