OBRONA ATAKOWANEJ BIERKI

krajeobraz
Pionek Drapek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 3.
  Goniec ucieka na pole b3.

  SZACHOWNICA 4.
  Skoczek ucieka na pole e8.

  SZACHOWNICA 5.
  Wieża ucieka na pole c6.

 • SZACHOWNICA 6.
  Białe bronią pionka z e5 ruchem drugiego pionka z d2 na d4..

  SZACHOWNICA 7.
  Białe bronią skoczka ruchem pionka z f2 na f3.

  SZACHOWNICA 8.
  Białe bronią wieżę poprzez ruch skoczka z d3 na e5.

  SZACHOWNICA 9.
  Hetman bije gońca na f5.

  SZACHOWNICA 10.
  Białe bronią skoczka wycofując gońca z f7 na b3.

Pionek Domek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ DOMOWYCH W KSIĄŻCE

 • SZACHOWNICA 12.
  Hetman może zbić na polach: a4, b6, d7, f6, g4, f2, d1 oraz b2.

  SZACHOWNICA 13.
  Hetman może zbić na a8, c7, e8, f6, d5, c2, a4 i a6.