Skip to content

WSTĘP DO KRAINY SZACHÓW

Wstęp do Krainy Szachów 1

Powiadano dawniej, że podróże kształcą i pobudzają wyobraźnię. Jeżeli nasza wyprawa powiedzie się, zgłębisz tajemnice najciekawszej gry, jaką kiedykolwiek wynalazł człowiek, a drewniane figurki otworzą przed tobą nadzwyczajny świat pełen twórczych działań, walki i radości z nieoczekiwanych odkryć. Zaprzyjaźnisz się z ludzikami szachowej krainy i pozyskasz przyjaciół na całe życie.

Jurij Awerbach, Michaił Bejlin

Ze wstępu do Wyprawy do krainy szachów

Królewska gra łączy w sobie prostotę zasad z niezwykłą głębią możliwości. Szachy przyczyniają się dzięki temu do rozwoju wielu umiejętności oraz cech intelektu, wśród których najczęściej wymienia się koncentrację, krytyczne i logiczne myślenie, kreatywność, analizę, dobrą pamięć, czytanie ze zrozumieniem, a także rozwiązywanie problemów matematycznych. Szachy są też znakomitym narzędziem kształtującym wolę oraz osobowość: zwiększają pewność siebie i poczucie własnej wartości, wyrabiają cierpliwość oraz wytrwałość, wzmacniają samokontrolę i uczą sportowej rywalizacji oraz trudnej sztuki radzenia sobie z porażkami.

Kraina Szachów 1 to podręcznik z ćwiczeniami prezentujący wszystkie zasady szachowe oraz wprowadzający w praktykę gry. Został on skonstruowany tak, aby mógł wspomagać różne formy nauki gry w szachy. Książka ta jest ‒ obok skorelowanych z nią prezentacji multimedialnych ‒ środkiem dydaktycznym w nauczaniu grupowym młodszych dzieci. Może być także wykorzystana przez instruktorów i rodziców w nauczaniu indywidualnym oraz przez starsze dzieci, a nawet dorosłych, do samodzielnej nauki.

W podręczniku zawarte są propozycje sparingów umożliwiających grę już od pierwszych lekcji stosownie do zdobytej wiedzy. Jest to ważne ułatwienie w nauczaniu najmłodszych, dla których konieczność przyswojenia zbyt dużej dawki teorii może okazać się czynnikiem zniechęcającym w procesie nauki.
Książka zawiera:
– 18 tematów
– ponad 50 różnych zadań złożonych z ponad 100 diagramów
– prawie 70 pytań sprawdzających zdobytą wiedzę.

Mam nadzieję, że zamknięta w przejrzystej szacie graficznej całość opracowania będzie w czytelny sposób wprowadzała w pełną bogactw „szachową krainę”. Życzę miłych chwil spędzonych przy szachownicy oraz z Krainą Szachów.

Marcin Korzekwa