4 Obrona atakowanej bierki cd.

OBRONA ATAKOWANEJ BIERKI CD.

Pionek Drapek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ W KSIĄŻCE

Pionek Pytajka

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ W KSIĄŻCE

Pionek Domek

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ DOMOWYCH W KSIĄŻCE