Skip to content

POZYCJA WYJŚCIOWA

3 Pozycja wyjściowa
3 Pozycja wyjściowa

POZYCJA WYJŚCIOWA

3 Pozycja wyjściowa

Jakich bierek brakuje na poniższych szachownicach?

1.

2.

3.

3 Pozycja wyjściowa

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ W KSIĄŻCE

3 Pozycja wyjściowa

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ W KSIĄŻCE

3 Pozycja wyjściowa

ZE SŁOWNIKA SZACHOWEGO PODRÓŻNIKA

3 Pozycja wyjściowa

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ DOMOWYCH W KSIĄŻCE

3 Pozycja wyjściowa

Z KODEKSU SZACHOWEGO