Skip to content

1. Ucieczka króla, bicie szachującej bierki oraz zasłona króla<br />2. Nie<br />3. Jest to szach wykonany przez bierkę, która się nie ruszyła, ale została odsłonięta przez inną bierkę<br />4. To szach od dwóch bierek jednocześnie<br />5. Poprzez ucieczkę króla

NIEZWYKŁY SZACH

12 Podwójny szach
12 Podwójny szach

ZE SŁOWNIKA SZACHOWEGO PODRÓŻNIKA

12 Podwójny szach

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ W KSIĄŻCE

12 Podwójny szach

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ W KSIĄŻCE

12 Podwójny szach

Z KODEKSU SZACHOWEGO